Jak volit?


Kdy a kde volit?

Volby vyhlašuje prezident republiky a konají se vždy ve dvou dnech (pátek a sobota). Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích. Volit lze také v zahraničí na českých zastupitelských úřadech. Korespondenční volba ani volba elektronickými prostředky není v České republice využívána. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20.10. – 21.10.2017. zdroj: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

Jak volit?

Volby do obou komor Parlamentu České republiky se podle Ústavy České republiky konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Parlamentních voleb se může účastnit každý občan České republiky starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům a jehož svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví. zdroj: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

Raklama